Αρκετές Εργασίες των μαθητών έχουν σαν θέμα την δημιουργία παιχνιδιών. Για το λόγο αυτό δημιουργήθηκε μία ξεχωριστή θεματική ενότητα και σε ένα ειδικό χώρο θα φιλοξενηθούν όλες οι εργασίες - παιχνίδια των μαθητών. ‘Ετσι θα δοθεί η ευκαιρία στους μαθητές να παρουσιάσουν τα παιχνίδια τους στο κοινό και οι επισκέπτες θα έχουν την δυνατότητα να παίξουν και να απευθύνουν ερωτήσεις στους δημιουργούς τους. Οι μαθητές, αν θεωρούν σημαντικό, μπορούν να διανέμουν φυλλάδια με στοιχεία της εργασίας τους στους επισκέπτες.

          Οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να έχουν μαζί τους ένα Laptop με την εργασία τους ώστε να παρουσιάζουν το παιχνίδι τους. Αν απαιτείται μπορούν να φέρουν και δικά τους μικρά ηχεία. Είναι σημαντικό οι συμμετέχοντες να τηρήσουν το ωράριο προσέλευσης και αποχώρησης που θα ανακοινωθεί στο πρόγραμμα, ώστε να στήσουν από την αρχή όλο τον απαιτούμενο εξοπλισμό τους. Τέλος, όλες οι εργασίες της GameLand θα παρουσιαστούν από τους μαθητές και στο GameShow , στο χώρο που θα βρίσκονται με χρήση οπτικοακουστικών μέσων και θα συντονίζει ένας σχολικός σύμβουλος ή υπεύθυνος επιστημονικής - οργανωτικής επιτροπής.