• Αμανατίδης Νικόλαος, Εκπαιδευτικός της Περιφ. Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κ. Μακεδονίας
  • Βεκηδημητριάδου Μαρία, Διοικητικός της Περιφ. Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κ. Μακεδονίας
  • Βόλνα Ευαγγελία, Εκπαιδευτικός της Περιφ. Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κ. Μακεδονίας
  • Ζήγρα Ευτυχία, Εκπαιδευτικός της Περιφ. Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κ. Μακεδονίας
  • Κεχαγιά Ειρήνη, Εκπαιδευτικός της Περιφ. Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κ. Μακεδονίας
  • Μπαρμπουνάκη Ελένη, Εκπαιδευτικός της Περιφερ. Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κ.  Μακεδονίας
  • Παλακίδου Χριστίνα,  Μέλος  Δ.Σ. του σωματείου « Φίλοι του ΝΟΗΣΙΣ»
  • Παπαβασιλείου Ανδρομάχη, Εκπαιδευτικός της Περ. Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κ. Μακεδονίας
  • Σερμέτης Τριαντάφυλλος, Εκπαιδευτικός της Περιφ. Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κ. Μακεδονίας
  • Στάικου Κρυσταλλία, Εκπαιδευτικός της Περιφ. Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κ. Μακεδονίας
  • Τσιακίρη Σουλτάνα, Εκπαιδευτικός της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κ. Μακεδονίας